O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skolimowski świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Kancelaria mieści się w Łodzi, a na rynku funkcjonuje od 2000 roku.

 

Przez ponad 20 lat istnienia zgromadziliśmy bogaty zasób doświadczeń zawodowych i zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów. W naszą misję zawsze wpisane było świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Przykładaliśmy również wielką wagę do budowania dobrej, przyjaznej atmosfery kontaktów z Klientami, zdając sobie sprawę jak ważnymi wartościami są dyskrecja i lojalność.

 

Oferta Kancelarii ma zawsze indywidualny charakter i dostosowana jest do potrzeb konkretnego Klienta. Zespół Kancelarii składa się z doświadczonych prawników, posiadających uprawnienia zawodowe (radców prawnych) oraz aplikantów pracujących pod ich nadzorem.

 

Świadczymy usługi i porady prawne w szerokim spektrum dziedzin prawa na terenie Łodzi i całej Polski. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym i cywilnym.

 

Współpraca

Współpraca z Kancelarią przebiega w oparciu o umowy o stałą obsługę prawną i w ramach indywidualnych zleceń.

 

Stała obsługa prawna jest świadczona głównie na rzecz Klientów biznesowych. W jej zakresie Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne działalności gospodarczej Klienta, na które składa się doradztwo prawne, opracowywanie i opiniowanie pism, umów i innych dokumentów, udział w mediacjach prawnych i reprezentacja w sporach przed sądami.

 

Osobom indywidualnym świadczymy pomoc w ramach jednorazowych zleceń. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy przed sądami.

 

W zależności od charakteru sprawy stosowane są następujące modele rozliczeń:

 • rozliczenie godzinowe, stanowiące iloraz przepracowanych w sprawie godzin i ustalonej stawki godzinowej,
 • rozliczenie ryczałtowe, będące ustaloną z góry kwotą honorarium za określony zakres czynności,
 • rozliczenie "za sukces" - ustalony odsetek uzyskanej dla Klienta kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Kancelarii celem poznania szczegółów.

Usługi

Świadczymy usługi prawne dla Klientów biznesowych oraz indywidualnych, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i doraźnych, jednostkowych zleceń. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej Kancelarii.

Dla Klientów indywidualnych

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy i opiniujemy pisma, umowy i inne dokumenty,
 • reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji.

Dla Klientów biznesowych

 • zapewniamy bieżącą, stałą obsługę prawną przedsiębiorców,
 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne,
 • pomagamy w rejestrowaniu spółek i innych form działalności gospodarczej,
 • windykujemy wierzytelności.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • negocjowanie umów w imieniu Klienta,
 • dochodzenie kar umownych oraz należności z umów,
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • prowadzenie sprawy z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami,
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń konsumenckich.

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie umów cywilnych i kontraktów handlowych w obrocie gospodarczym,
 • prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych,
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
 • zakładanie spółek handlowych, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
 • windykacja należności, w tym zastępstwo przed organami egzekucyjnymi,
 • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Prawo pracy

 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
 • porady prawne z zakresu prawa pracy,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy pieniężne,
 • opracowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich,
 • sporządzanie układów zbiorowych, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawnych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami pracy.

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie spraw o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z kontaktami z dziećmi i nieletnimi,
 • ustalenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw spadkowych,
 • prowadzenie spraw o zachowek,
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
 • opiniowanie, przygotowywanie testamentów,
 • dział, przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • długi spadkowe,
 • wszechstronne doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

Prawo administracyjne

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego,
 • reprezentacja Klienta przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
 • kompleksowa pomoc dla przedsiębiorców w pozyskiwanie pomocy publicznej,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skolimowski

 

Al. Kościuszki 23/25

90 - 418 Łódź

 

tel. + 48 601 074 170

kom. 601 074 170

email: info@piotrskolimowski.pl , skolimowski.piotr@gmail.com